Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Hochofen Völklingen, Saarland, D - image-1

Lot 177 D

Bernd und Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher - Hochofen Völklingen, Saarland, D

Schätzpreis: 800 €
Ergebnis: 2.196 €

Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher

Hochofen Völklingen, Saarland, D
1986

Gelatinesilberabzug 2003. 22,2 x 15,4 cm (24,6 x 18 cm). 83/100 Edition Schirmer/Mosel, München 2003