Jan Bedijs Tom - KÄMPFENDE BULLEN - image-1

Lot 129 Dα

Jan Bedijs Tom - KÄMPFENDE BULLEN

Gemälde des 15. - 19. Jh.  20.03.2013, 14:30 - 21.03.2013, 00:00

Schätzpreis: 2.500 € - 3.000 €
Ergebnis: 2.318 €

Jan Bedijs Tom

KÄMPFENDE BULLEN

Öl auf Holz. 53 x 73 cm.
JB (ligiert) Tom f 73.

Provenienz

766. Lempertz-Auktion, Köln, 5.12.1998, Lot 1620. - Norddeutsche Privatsammlung.