Tsukioka Yoshitoshi

Tsukioka Yoshitoshi - image-1
Tsukioka Yoshitoshi - image-2
Tsukioka Yoshitoshi - image-3
Tsukioka Yoshitoshi - image-1Tsukioka Yoshitoshi - image-2Tsukioka Yoshitoshi - image-3

Tsukioka Yoshitoshi

Oban triptych. Title: Kodomo asobu no zu. Western children fighting with sticks. Signed: Kaisai Yoshitoshi hitsu; Gyokuro Yoshitoshi hitsu. Publisher: Joshuya Kinzo. Censor and date: aratame, 1/1867. Good impression, colours still good, rubbed, soiled and damaged especially along margins, partially backed.

Literaturhinweise

Dambmann 1988, no. 68

Lot 1155 Dα

Schätzpreis:
300 €

Ergebnis:
305 €