Verärgerter Knabe - image-1

Lot 623 Dα

Verärgerter Knabe

Kunstgewerbe II  18.11.2016, 14:00 - 18.11.2016, 16:59
Kunstgewerbe I  18.11.2016, 10:30 - 18.11.2016, 13:59

Schätzpreis: 600 €
Ergebnis: 682 €

Verärgerter Knabe

Porzellan, Emaildekor, Vergoldung. Blaumarke Rad, Ritzzeichen N 192, MG. Der Hut restauriert. H 15,3 cm.
Höchst, das Modell von Johann Peter Melchior, 1775 - 1779.