Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-1
Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-1Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Ôban. Series: Fûzoku sanjûni sô. Title: Tanoshindeisô, Kaei nenkan shishô no fûzoku. Enjoying herself, a teacher of the Kaei era, 1848-54. Signed: Yoshitoshi. Seal: Taiso. Publisher: Tsunashima Kamekichi. Block carver: Wada tô. Date: 2/1888. Good impression and colours, reinforced verso, light dirt, two wormholes, crease and wear to lower right corner, reinforced verso

Lot 172 Dα

Schätzpreis:
600 € - 800 €

Ergebnis:
744 €