Jirí Georg Dokoupil - Ohne Titel (Bäume)

Jirí Georg Dokoupil - Ohne Titel (Bäume) - image-1
Jirí Georg Dokoupil - Ohne Titel (Bäume) - image-1

Jirí Georg Dokoupil

Ohne Titel (Bäume)
1991

Rauch auf Papier. 102 x 73 cm. Unten rechts signiert und datiert

Lot 100 Dα

Schätzpreis:
1.800 €

Ergebnis:
2.618 €