Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-1
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-2
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-3
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-4
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-1Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-2Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-3Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D. - image-4

Lot 1009 R

Bernd und Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher - ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D.

Schätzpreis: 15.000 €
Ergebnis: 25.200 €

Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher

ZECHE DAHLBUSCH, GELSENKIRCHEN, D. RÉGION SAINT-ETIENNE, F. ZECHE JULIUS-PHILIP, BOCHUM, D. ZECHE WESTHAUSEN, DORTMUND, D.
1968-1970

4 Gelatinesilberabzüge.