Robert Doisneau - LA STRICTE INTIMITÉ

Robert Doisneau

LA STRICTE INTIMITÉ
1945

GSP 1977. Unten rechts sig., Verso mit Filzstift dat., bet. u. num. Ex. 3/4

Literaturhinweise

Jean-Claude Gautrand (Hg.), Robert Doisneau 1912 - 1994, Köln u.a. 2003, S. 60 mit Abb.

Lot 803 Dα

Schätzpreis:
1.500 €

Ergebnis:
1.680 €