Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-1
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-2
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-3
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-4
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-5
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-6
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-7
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-8
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-9
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-10
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-11
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-12
Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-1Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-2Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-3Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-4Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-5Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-6Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-7Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-8Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-9Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-10Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-11Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher - Fachwerkhäuser - image-12

Lot 518 R

Bernd und Hilla Becher Hilla Becher Bernd Becher - Fachwerkhäuser

Schätzpreis: 5.000 € - 6.000 €
Ergebnis: 6.292 €

Bernd und Hilla Becher
Hilla Becher
Bernd Becher

Fachwerkhäuser
1959-1973/1993

12-teilige Arbeit: Offset-Lithographien.