Joan Miró - Aus: Liberté des Libertés

Joan Miró

Aus: Liberté des Libertés
1971

4 Original-Farblithographien der Folge zu Gedichten von Alain Jouffroy je 46,9 x 34,9 cm 72/125

Werkliste

Mourlot 747-750; Cramer Bücher 150

Lot 392 D

Schätzpreis:
6.000 € - 7.000 €

Ergebnis:
7.260 €