August Gaul - Sitzender junger Löwe (Dusselchen, Junger Löwe)

August Gaul - Sitzender junger Löwe (Dusselchen, Junger Löwe) - image-1
August Gaul - Sitzender junger Löwe (Dusselchen, Junger Löwe) - image-1

August Gaul

Sitzender junger Löwe (Dusselchen, Junger Löwe)
1898

bronze sculpture Höhe 14,5 cm Gussvermerk "Guss v.H NOACK Berlin."

Lot 313 Dα

Estimate:
8.000 € - 9.000 €

Result:
8.470 €