Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-1
Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-2
Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-3
Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-4
Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-1Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-2Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-3Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) - image-4

Lot 1160 Dα

Tsukioka Yoshitoshi - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Auction 1034 - overview Cologne
14.06.2014, 14:00 - Japanese Art
Estimate: 500 €
Result: 488 € (incl. premium)

Tsukioka Yoshitoshi

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)

Oban triptych. Title: Shichifukujin tawamure no zu. The seven gods of good fortune making merry. Signed: Oju Yoshitoshi giga. Seal: Yoshitoshi no in. Publisher: Inoue Shigehei. Date: Meiji 15 (1882). Very good impression, colours and condition.