Oskar Schlemmer - Tanzreigen (Round Dance)

Oskar Schlemmer - Tanzreigen (Round Dance) - image-1
Oskar Schlemmer - Tanzreigen (Round Dance) - image-1

Oskar Schlemmer

Tanzreigen (Round Dance)
1937

Kreide-, Farbstift- und Graphitstiftzeichnung 20,9 x 14,8/15,1 cm

Provenance

Heinrich Lauterbach, Biberach/Riß; private collection, Hessen

Lot 426 Dα

Estimate:
15.000 € - 18.000 €

Result:
24.200 €