Paul Signac - La Rochelle

Paul Signac - La Rochelle - image-1
Paul Signac - La Rochelle - image-1

Paul Signac

La Rochelle
Um 1926

Aquarell/Kreide 20,4 x 30,3 cm signiert

Provenienz

Gilbert Lloyd, London; Geschenk an den Vorbesitzer (1986/1987), rheinische Privatsammlung

Ausstellung

Tokyo/London 1986 (Marlborough Fine Art Ltd.), Paul Signac (1863-1935), Watercolours and Drawings, Cat. No. 57

Lot 402 D

Schätzpreis:
18.000 € - 22.000 €

Ergebnis:
19.635 €