Turi Simeti - Ohne Titel (Verspannung)

Turi Simeti - Ohne Titel (Verspannung) - image-1
Turi Simeti - Ohne Titel (Verspannung) - image-1

Turi Simeti

Ohne Titel (Verspannung)
1980

Acryl auf reliefierter Leinwand. 30 x 96 cm.

Lot 468 D

Schätzpreis:
5.000 €

Ergebnis:
6.600 €