Max Ackermann - Komposition (2 B) - image-1

Lot 601 D

Max Ackermann - Komposition (2 B)

Moderne Kunst  02.06.2006, 00:00 - 03.06.2006, 00:00

Schätzpreis: 25.000 € - 28.000 €
Ergebnis: 28.560 €

Max Ackermann

Komposition (2 B)
1958

Öl auf Leinwand 98 x 81 cm signiert - Craquelé

Provenienz

Privatsammlung Stuttgart; Privatsammlung Norddeutschland